YA MADE PLUM WINE 雅造青梅酒 360ML

$9.99

中国梅酒,雅造青梅酒(360ml)

自然青梅酒,自然发酵,加冰饮用口感更佳

点击整箱(6支)购买

-
+

Description

产品类型 梅酒
香型
配料 水,青梅,白砂糖,蜂蜜,大米
执行标准 Q/NKKZ 0006S
酒精度 % 12%
产地 江苏张家港

Additional information

COUNTRY

China